Evinys erklæring om beskyttelse af personoplysninger

Snarveier

Om databeskyttelse

Databeskyttelse handler om privatlivets fred og retten til at bestemme over egne personoplysninger Personoplysninger er oplysninger, der kan knyttes til dig som person, såsom dit navn og dine kontaktoplysninger, og mange andre oplysninger, der mere indirekte kan knyttes til dig.

Det er vigtigt for os, at du ved, hvorfor vi indsamler og behandler dine personoplysninger, hvilken slags personoplysninger vi behandler, og hvordan vi beskytter dem.

Denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger indeholder generelle oplysninger om, hvorfor og hvordan Eviny indsamler og behandler dine personoplysninger, samt hvilke personoplysninger det drejer sig om. Vi informerer dig også om, hvordan vi beskytter dit privatliv, samt hvilke rettigheder du har, når vi behandler dine personoplysninger.

Dataansvarlig

Alle selskaberne i Eviny-koncernen behandler personoplysninger i deres egenskab af arbejdsgiver, leverandør af tjenester, indkøber og opdragsgiver og som led i markedsføring og i forbindelse med besøg på vores hjemmesider.

Den dataansvarlige for dine personoplysninger vil normalt være det selskab i Eviny-koncernen, du har (indgået) en aftale med eller kontakter.

Hvornår behandler vi personoplysninger?

Eviny behandler personoplysninger i følgende sammenhænge:

 • om kunder for at opfylde en kundeaftale
 • om jobsøgende hos Eviny i forbindelse med rekruttering
 • om kunder eller interessenter i forbindelse med markedsføring og salg af tjenester
 • om kontaktpersoner for vores leverandører
 • om besøgende på vores websteder for at forstå, hvordan indholdet på vores websteder bruges
 • om besøgende i vores bygninger og anlæg
 • om deltagere i vores arrangementer
 • om personer, der kontakter os via telefon, e-mail eller de sociale medier
 • om repræsentanter for politiske miljøer og myndigheder.


Retsgrundlaget for behandlingen

Vi behandler personoplysninger om dig baseret på følgende forhold:

 • dit samtykke
 • den aftale, vi har indgået
 • retlige forpligtelser
 • vores legitime interesser

Ændringer af erklæringen om beskyttelse af personoplysninger

Eviny vil om nødvendigt foretage ændringer i denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger. Den gældende version af erklæringen om beskyttelse af personoplysninger vil være tilgængelig på vores hjemmeside.

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Eviny indsamler, behandler og opbevarer personoplysninger, der er nødvendige for at opnå de ovenfor beskrevne formål. Her er eksempler på, hvilken slags personoplysninger vi indsamler og behandler:

Personoplysninger

Navn og andre kontaktoplysninger (adresse, telefonnummer, e-mailadresse).
Oplysninger, der er nødvendige for at identificere dig (fødselsdato, CPR-nummer m.m.).

Aftaledata

Oplysninger, der er nødvendige for at opfylde aftalen med dig (kundenummer, fakturaoplysninger, kundedialog og oplysninger om produkter/tjenester).

Betalings- og kreditoplysninger

Kontooplysninger, betalingskort, kreditværdighed, betalingsstatus m.m.

Elektroniske data

Dette er oplysninger relateret til besøg på vores hjemmesider (besøgsstatistikker, cookies, IP-adresse, anvendte enheder, browsertype m.m.).

Vi bruger cookies på vores hjemmesider. En cookie er en lille tekstfil, der placeres i din browsers interne hukommelse, når du besøger vores hjemmesider.

Nedenfor kan du læse om, hvilke cookies vi bruger, og hvad vi bruger dataene til.

De fleste moderne browsere er indstillet til automatisk at acceptere cookies, men du kan vælge at ændre dine indstillinger, så de ikke accepteres. Dette vil medføre, at nogle funktioner ikke fungerer efter hensigten. På vores hjemmesider vil indlogning på "Mine sider" og udfyldning af formularer og lignende ikke fungerer uden cookies.

EmneData, vi indsamlerDataene bruges tilVarighed i browseren
Indlogning på "Mine sider"Navn, e-mailadresse, evt. billede eller andre kontaktoplysninger, adgang til kunderelationer i EvinyIndlogning på Mine sider og sikring af, at man får adgang til at se de rigtige data24 timer
Chat med kundeserviceUnikt chat-ID for personer, der starter en chatUndgå afbrydelser, hvis gæsten opdaterer siden under chatsessionen3 minutter
YouTube-videoer på siderneGPS-placering for den enhed, der åbner en side med YouTube-video og unikt bruger-IDYouTube bruger dataene til at vise personligt indhold og annoncer< 2 år
Måling af trafik på siderneGæsternes pseudonymiserede klik og navigering på hjemmesiderneForbedring af brugeroplevelsen på vores hjemmesider2 år
Samtykke til brug af cookiesOm brugeren tillader brug af cookiesKan bruges til at holde styr på, hvilke cookies du har givet samtykke til7 dage

Sikkerhedsdata

Oplysninger, som vi bruger for at sikre brugen af vores tjenester og anlæg (adgangskoder og loginoplysninger).

Tekniske data

Oplysninger om brug af anlæg og applikationer (måleroplysninger, ladestationer).

Oplysninger om forbrug

Oplysninger om dit forbrug af vores tjenester som en del af dit kundeforhold (f.eks. el- og energiforbrug, måleværdier, brug af ladetjenester).

Oplysninger i forbindelse med jobsøgning

Oplysninger i jobansøgninger (navn og kontaktoplysninger, CV, attester, referencer) og oplysninger indhentet gennem rekrutteringsprocessen (interviews, personvurderinger, indstillinger m.m.).

Brug af databehandlere

Eviny benytter også eksterne samarbejdspartnere til behandling af dine personoplysninger. Vi indgår en databehandleraftale med alle virksomheder, der behandler personoplysninger på vores vegne. Vores databehandlere kan ikke behandle dine personoplysninger på andre måder end dem, der er aftalt med os.

Hvor indsamles oplysningerne?

Personoplysningerne indsamles i de fleste tilfælde fra dig, når du er i kontakt med os eller indgår aftaler med os. I nogle tilfælde kan vi også indsamle personoplysninger om dig fra eksterne kilder (tredjeparter), f.eks. Elhub, offentlige adresseregistre, kreditoplysningsbureauer, inkassobureauer, installationsfirmaer, udviklere, markedsføringspartnere og forsikringsselskaber.

Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Vi har indført en række sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger. For eksempel bruger vi adgangsstyring. Det betyder, at vores medarbejderes adgang til og behandling af dine personoplysninger er baseret på et tjenstligt behov, og at medarbejderne er underlagt tavshedspligt.

Opbevaringsperiode og sletterutiner

Dine personoplysninger vil ikke blive opbevaret i længere tid, end det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen (se tabellen under Hvilke personoplysninger behandler vi?) og de retlige forpligtelser, vi har. Opbevaringsperioden afhænger af kundeforholdet med Eviny og af, hvilke personoplysninger der er tale om. For eksempel kan oplysninger om en kundes energiforbrug have en anden opbevaringsperiode end fakturaoplysninger.

Videregivelse af personoplysninger til andre

Eviny videregiver ikke dine personoplysninger til udenforstående, medmindre videregivelsen er baseret på et af følgende forhold:

 • efter samtykke med dig
 • med hjemmel i en lov eller forskrift
 • på ordre fra en domstol eller en anden kompetent myndighed
 • som led i en betalingsopkrævning, hvor der foreligger en saglig grund

Målinger på vores hjemmesider

Piwik Pro

Vi bruger Piwik Pro (åpnes i nytt vindu) til at måle, hvordan vores websteder bruges. Vi bruger disse data til at forbedre hjemmesidens funktionalitet og brugervenlighed. Alle målinger er begrænset til navigering hen til og på vores hjemmeside.

Vi måler for eksempel:

 • Hvilke sider der bruges mest, og hvordan brugerne navigerer mellem de forskellige sider på vores websted.
 • Hvilken type enhed og browser der anvendes.
 • Hvor længe besøget på hver side varer.
 • Hvor brugeren kom fra, da han eller hun åbnede en af vores websider.

Din IP-adresse er godt skjult bag en kode, så det er meget svært at vide, hvilken fysisk enhed eller person disse data tilhører.

Eviny kan også dele disse oplysninger med leverandører af markedsføringskanaler. I så fald vil dataene blive brugt til at måle effekten af markedsføringsindsatsen, dvs. vores annoncers popularitet på andre websteder eller applikationer. Dataene anvendes ikke til at rette markedsføring mod dig.

Vercel Web Analytics

Vercel er platformen, der gør det muligt for os at gøre hjemmesiden tilgængelig på internettet. I stedet for at bruge cookies, som mange analyseværktøjer gør, identificerer Vercel dig med en hash, der genereres, når du besøger vores hjemmeside. En genereret hash er simpelthen en kode, der midlertidigt er knyttet til dig som bruger. Det betyder, at du ikke kan spores på tværs af dage eller forskellige hjemmesider, hvilket giver en mere privatlivsvenlig oplevelse.

Den genererede hash er gyldig i en dag, hvorefter den automatisk nulstilles.

Dine rettigheder

Persondataloven og databeskyttelsesforordningen regulerer, hvordan Eviny må behandle dine personoplysninger. Disse regler giver dig nogle rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

Du kan finde de fuldstændige oplysninger om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside. (åpnes i nytt vindu) Nedenfor præsenteres de vigtigste rettigheder, og hvordan du gør brug af dem.

Ret til indsigt i egne personoplysninger

Du har ret til at blive informeret om den behandling, vi foretager, og du kan til enhver tid anmode om indsigt i, hvilke personoplysninger Eviny behandler og har registreret om dig.

Ret til berigtigelse

Du kan bede om at få korrigeret oplysningerne om dig, hvis de ikke er korrekte eller er ufuldstændige.

Ret til sletning

I visse tilfælde kan du kræve, at vi sletter dine personoplysninger. Dette kaldes "retten til at blive glemt". Vi kan dog ikke slette personoplysninger, som vi er pålagt at opbevare ved lov.

Ret til begrænsning af behandling

I visse tilfælde har du ret til at anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses. Vi kan da ikke bruge oplysninger, vi har registreret om dig, men vi kan stadig opbevare dem.

Ret til indsigelse

Hvis din særlige situation tilsiger det, har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger i de tilfælde, hvor vi behandler personoplysningerne på baggrund af vores legitime interesse.

Ret til at frabede sig elektronisk markedsføringskommunikation

Du kan altid gøre indsigelse mod, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring.

Ret til dataportabilitet

Hvis vi behandler personoplysninger om dig baseret på samtykke eller en aftale, kan du bede os om at transmittere dine personoplysninger til dig eller til en anden dataansvarlig.

Ret til at trække dit samtykke tilbage

Hvis du har givet BKK samtykke til at behandle personoplysninger om dig, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage (hvis du ønsker det). Behandlingen kan i så fald ikke fortsætte. Tilbagetrækning af samtykke påvirker dog ikke lovligheden af den behandling, der blev udført, inden samtykket blev trukket tilbage.

Generel fuldmagt

Hvis du skal foretage ændringer eller vil have adgang til oplysninger om et kundeforhold, som du ikke selv er juridisk ejer af, skal du udfylde en formular der giver dig generel fuldmagt.

Last ned formular for generel fuldmagt (på norsk)(docx, 22,4 kB) (fil lastes ned)

Kontakt os

Kontakt vores kundecenter, hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at udøve dine rettigheder.

Kontaktoplysninger

Kontakt vores kundecenter, hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at udøve dine rettigheder.

Vi svarer inden for 30 dage efter modtagelse af din henvendelse.

Databeskyttelsesrådgiver

Eviny har sin egen databeskyttelsesrådgiver, der bistår med vejledning, så personoplysninger behandles på en betryggende måde og i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Hvis du har spørgsmål eller vil gøre indsigelse mod Evinys behandling af personoplysninger, kan du også kontakte vores databeskyttelsesrådgiver ved at sende en e-mail til personvernombud@eviny.no (Åpner epostklient)

Databeskyttelsesrådgiveren har tavshedspligt, og derfor behandles alle henvendelser fortroligt.

Klage til Datatilsynet

Du kan også klage til Datatilsynet, (åpnes i nytt vindu) hvis du mener, at vores behandling af dine personoplysninger ikke er i overensstemmelse med denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger, eller hvis du oplever, at vi ikke overholder dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

Vi vil sætte pris på, at du kontakter os først, så vi har mulighed for at løse sagen for dig på en mindelig måde.