Vores års- og delårsrapporter

Hvis samfundet skal blive mere bæredygtigt, er vi nødt til at samarbejde. Vi skal være åbne og vise, at bæredygtige løsninger er det eneste rigtige. I vores års- og delårsrapporter viser vi, hvordan vi arbejder med bæredygtighed. Fordi det arbejde er det vigtigste, vi gør.

Du finder årsrapporter i pdf-format helt tilbage til 2017 på nedenstående liste.

Nøgletal for 2023

 • Bruttodriftsindtægter: 11,18 milliard NOK
 • Koncernresultat: 3 760 millioner NOK
 • Udbytte for 2023: 1 307 millioner NOK
 • Egenkapital: 13,6 milliard NOK
 • Balance: 37,9 milliard NOK

Årsrapporter og delårsrapporter

Alle rapporter er på norsk.

Finanskalender 2024

 • Delårsrapport 4. kvartal 2023, 16. februar
 • Årsregnskab 2023, 24. april
 • Delårsrapport 1. kvartal 2024, 15. maj
 • Generalforsamling, 21. maj
 • Delårsrapport 2. kvartal 2024, 30. august
 • Delårsrapport 3. kvartal 2024, 8. november

Bestyrelsens revisionsudvalg

Bestyrelsen for Eviny AS har et revisionsudvalg, som blev nedsat i 2008.

Udvalget består af tre bestyrelsesmedlemmer, som vælges af bestyrelsen. Et af medlemmerne skal også være medarbejderrepræsentant. Bestyrelsen udpeger formanden for udvalget, som sidder i en periode på to år. Revisionsudvalget mødes mindst fem gange om året.

Revisionsudvalgets formål, opgaver og funktion er i overensstemmelse med de norske anbefalinger vedrørende ejerstyring og selskabsledelse. Revisionsudvalget gennemgår blandt andet udkastene til kvartals- og årsregnskaberne, inden de fremlægges for bestyrelsen, som skal godkende dem. Ved gennemgang af regnskaberne har udvalget drøftelser med ledelsen, den interne revision og den eksterne revisor.

En af revisionsudvalgets opgaver er at sikre, at koncernen har en uafhængig og effektiv intern og ekstern revision. Mindst en gang om året mødes udvalget med revisoren uden tilstedeværelse af administrationen.

Ejerstyring og selskabsledelse

Det overordnede styringssystem i Eviny er baseret på "Norsk anbefaling vedrørende ejerstyring og selskabsledelse".

Anbefalingen følges i det omfang, det er relevant i forhold til selskabets ejerskab og organisering. Gennem god ejerstyring og selskabsledelse skal Eviny skabe tillid, styrke relationer og danne grundlaget for etisk og bæredygtig forretningsførelse.

Afvigelser fra NUES-anbefalingen (NUES – Norsk udvalg for ejerstyring og selskabsledelse) skyldes hovedsageligt, at selskabet ikke er børsnoteret, og at vi er underlagt offentlig regulering. 

Vedtægter

Last ned vores vedtægter (åpnes i nytt vindu)

Indkaldelse til og dagsorden for generalforsamlinger i Eviny