Hurtig overgang til nulemissionssamfundet

CO2-afgiften er det mest effektive middel til at opnå lavere emissioner. Når alle skal tage hensyn til prisen for emissioner, medfører det store emissionsreduktioner.

Udfasning af fossile brændstoffer og overgangen til nulemissionsløsninger kræver en bred indsats fra det offentlige. Vi har brug for støtte til udvikling af teknologi og ordninger, der fremmer brug af nulemissionsløsninger. Den offentlige sektor er en stor indkøber og skal gå forrest med krav om nuludledning. De offentlige virkemidler skal støtte udviklingen og udrulningen af løsninger, og skatter og afgifter skal favorisere nulemissionsløsninger.

Det mener Eviny:

  • CO2-afgiften skal gradvist hæves til 2.000 NOK pr. ton i 2030 i tråd med Stortingets beslutning ved behandling af Klimameldingen (aftale om klimapolitik).
  • Offentlige udbud skal stille krav om nulemission.
  • Fylkeskommunerne skal have dækket meromkostninger ved at kræve nulemissioner i forbindelse med udbud.
  • Myndighederne skal sikre fordele, der bidrager til en hurtig indfasning af køre- og fartøjer med nulemission.

Risikoen for, at aktører etablerer storstilet grøn brintproduktion, f.eks. gennem "differencekontrakter", skal reduceres.