Til vores leverandører

Vi fortager indkøb under hensyntagen til omkostninger, kvalitet og bæredygtighed. Derfor stiller vi nogle krav til dig, der er eller skal være en af vores leverandører.

Genveje

Vores indkøbsstrategi

Eviny investerer betydeligt i både nye og eksisterende anlæg, og dele af vores virksomhed er reguleret af Lov om offentlige indkøb og reglerne i Forsyningsforordningen.

Uanset om en indkøb er underlagt regelværket eller ej, skal de som hovedregel gennemføres efter følgende principper:

 • Kvalificerede leverandører: vores leverandører skal dokumentere opfyldelse af vores krav til HMS, kvalitet (QA/QS) og økonomi
 • Konkurrence: ligebehandling, ikke-diskriminering og efterprøvbarhed
 • Sociale forhold: Vi skal bekæmpe enhver form for korruption og bedrageri

Sådan henvender Eviny sig til leverandørmarkedet


Eviny bruger hovedsageligt disse kanaler til at invitere leverandører til vores indkøb:

 • Evinys indkøbsportal Ivalua (åpnes i nytt vindu)
 • Achilles-kvalifikationsordning (åpnes i nytt vindu), en fælles kvalifikationsordning for energiselskaber i Norden.

Etiske retningslinjer og bæredygtighed

Eviny har forpligtet sig til at handle på en bæredygtig, etisk og socialt ansvarlig måde. Evinys etiske grundlag er baseret på konventioner og retningslinjer udarbejdet af internationale organisationer som FN, Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) og Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO).

Denne forpligtelse kan kun opnås, hvis vores leverandører og partnere handler på samme måde i overensstemmelse med standarder, der er i overensstemmelse med forventningerne i dette dokument.

Når du sender os en faktura

Når du sender en faktura til en af ​​vores virksomheder, skal du følge disse retningslinjer:

 • Alle fakturaer skal mærkes med ordrenummer* og Din reference**
 • Send en faktura til den rigtige virksomhed i EHF-format
  Kan du ikke sende EHF-format, kan du sende fakturaen som PDF til faktura@eviny.no (Åpner epostklient)
 • Indstil betalingsfristen til 30 dage
 • Send eventuelle påmindelser til faktura@eviny.no (Åpner epostklient). Send ikke fakturaer, fakturakopier eller rykkere til en medarbejders egen e-mailadresse

*Ordrenummer: Ordrenummer, der kommer fra vores ordresystem Ivalua.

**Din reference (BuyersReference): Medarbejdernummer på den person i virksomheden, som modtager fakturaen. Medarbejdernummeret har kun 1, 3, 4 eller 5 cifre.

Her kan du søge efter selskaber, der kan modtage EHF-fakturaer (åpnes i nytt vindu)

Kontakt os

Eviny er organiseret som en koncern, hvor Eviny AS er moderselskab. I koncernoversigten finder du organisationsnumre og anden information om alle vores virksomheder.

Gå til koncernoversigt